Αριστοτέλους «Περί της Καθ’ Ύπνον Μαντικής» Μέρος 5ο

15.00

Ποιος είναι ο λόγος που πολλές φορές τα ενύπνιά μας δεν μας συνδέουν με την συμπαντιή αλήθεια ή δεν μας οδηγούν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αποδείξεις περί της αθανασίας της ψυχής και της διπλής υπόστασής της. Της υλικής και της άυλης.

Με την αγορά αποκτάτε πρόσβαση στο βίντεο του μαθήματος σε μορφή online streaming.
Συνοδεύεται από αρχείο με σημειώσεις σε μορφή .pdf.

Share