Νέο! Προσφορά!

Webinar: Η εφαρμογή της Αρετής της Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στην ζωή μας – ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο1

105.00 95.00

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων – Webinars

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο1
Προαγοράστε και τα 7 μαθήματα του Κύκλου, από 105, μόνο 95 ευρώ.

Δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος μέχρι και 7 ημέρες μετά την απευθείας μετάδοσή του!

Webinar: Η εφαρμογή της Αρετής της Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στην ζωή μας Νο1

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων - Webinars

Ημέρα: Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022
Ώρα: 19:00 – 21:00

Δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και πέραν της ζωντανής μετάδοσης, σε μορφή βίντεο, για μια εβδομάδα.

Το «ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ» (να γνωρίσουμε τον εαυτό μας) και το «ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ» (να μην κρυβόμαστε από τον εαυτό μας) είναι τα δύο κορυφαία παραγγέλματα, που αν τα ερμηνεύσουμε Φιλοσοφικά και συνδυάσουμε την δυναμική τους, έχουμε την αρχαία ελληνική ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ που με την σειρά της συνδέεται με το μέγιστο επίτευγμα που μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος στην ζωή του: Την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ερμηνεύοντας επιλεγμένα αρχαία κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλουτάρχου και Επίκουρου!

Με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη
Πολιτισμολόγο, Ερευνητή-Συγγραφέα.

 

Webinar: Η εφαρμογή της Αρετής της Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στην ζωή μας Νο2

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων - Webinars

Ημέρα: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022
Ώρα: 19:00 – 21:00

Δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και πέραν της ζωντανής μετάδοσης, σε μορφή βίντεο, για μια εβδομάδα.

Το «ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ» (να γνωρίσουμε τον εαυτό μας) και το «ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ» (να μην κρυβόμαστε από τον εαυτό μας) είναι τα δύο κορυφαία παραγγέλματα, που αν τα ερμηνεύσουμε Φιλοσοφικά και συνδυάσουμε την δυναμική τους, έχουμε την αρχαία ελληνική ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ που με την σειρά της συνδέεται με το μέγιστο επίτευγμα που μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος στην ζωή του: Την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ερμηνεύοντας επιλεγμένα αρχαία κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλουτάρχου και Επίκουρου!

Με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη
Πολιτισμολόγο, Ερευνητή-Συγγραφέα.

 

Webinar: Η εφαρμογή της Αρετής της Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στην ζωή μας Νο3

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων - Webinars

Ημέρα: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022
Ώρα: 19:00 – 21:00

Δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και πέραν της ζωντανής μετάδοσης, σε μορφή βίντεο, για μια εβδομάδα.

Το «ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ» (να γνωρίσουμε τον εαυτό μας) και το «ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ» (να μην κρυβόμαστε από τον εαυτό μας) είναι τα δύο κορυφαία παραγγέλματα, που αν τα ερμηνεύσουμε Φιλοσοφικά και συνδυάσουμε την δυναμική τους, έχουμε την αρχαία ελληνική ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ που με την σειρά της συνδέεται με το μέγιστο επίτευγμα που μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος στην ζωή του: Την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ερμηνεύοντας επιλεγμένα αρχαία κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλουτάρχου και Επίκουρου!

Με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη
Πολιτισμολόγο, Ερευνητή-Συγγραφέα.

 

Webinar: Η εφαρμογή της Αρετής της Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στην ζωή μας Νο4

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων - Webinars

Ημέρα: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
Ώρα: 19:00 – 21:00

Δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και πέραν της ζωντανής μετάδοσης, σε μορφή βίντεο, για μια εβδομάδα.

Το «ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ» (να γνωρίσουμε τον εαυτό μας) και το «ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ» (να μην κρυβόμαστε από τον εαυτό μας) είναι τα δύο κορυφαία παραγγέλματα, που αν τα ερμηνεύσουμε Φιλοσοφικά και συνδυάσουμε την δυναμική τους, έχουμε την αρχαία ελληνική ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ που με την σειρά της συνδέεται με το μέγιστο επίτευγμα που μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος στην ζωή του: Την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ερμηνεύοντας επιλεγμένα αρχαία κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλουτάρχου και Επίκουρου!

Με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη
Πολιτισμολόγο, Ερευνητή-Συγγραφέα.

 

Webinar: Η εφαρμογή της Αρετής της Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στην ζωή μας Νο5

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων - Webinars

Ημέρα: Τετάρτη 6 Απριλίου 2022
Ώρα: 19:00 – 21:00

Δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και πέραν της ζωντανής μετάδοσης, σε μορφή βίντεο, για μια εβδομάδα.

Το «ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ» (να γνωρίσουμε τον εαυτό μας) και το «ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ» (να μην κρυβόμαστε από τον εαυτό μας) είναι τα δύο κορυφαία παραγγέλματα, που αν τα ερμηνεύσουμε Φιλοσοφικά και συνδυάσουμε την δυναμική τους, έχουμε την αρχαία ελληνική ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ που με την σειρά της συνδέεται με το μέγιστο επίτευγμα που μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος στην ζωή του: Την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ερμηνεύοντας επιλεγμένα αρχαία κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλουτάρχου και Επίκουρου!

Με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη
Πολιτισμολόγο, Ερευνητή-Συγγραφέα.

 

Webinar: Η εφαρμογή της Αρετής της Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στην ζωή μας Νο6

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων - Webinars

Ημέρα: Τετάρτη 13 Απριλίου 2022
Ώρα: 19:00 – 21:00

Δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και πέραν της ζωντανής μετάδοσης, σε μορφή βίντεο, για μια εβδομάδα.

Το «ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ» (να γνωρίσουμε τον εαυτό μας) και το «ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ» (να μην κρυβόμαστε από τον εαυτό μας) είναι τα δύο κορυφαία παραγγέλματα, που αν τα ερμηνεύσουμε Φιλοσοφικά και συνδυάσουμε την δυναμική τους, έχουμε την αρχαία ελληνική ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ που με την σειρά της συνδέεται με το μέγιστο επίτευγμα που μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος στην ζωή του: Την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ερμηνεύοντας επιλεγμένα αρχαία κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλουτάρχου και Επίκουρου!

Με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη
Πολιτισμολόγο, Ερευνητή-Συγγραφέα.

 

Webinar: Η εφαρμογή της Αρετής της Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στην ζωή μας Νο7

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων - Webinars

Ημέρα: Τετάρτη 20 Απριλίου 2022
Ώρα: 19:00 – 21:00

Δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και πέραν της ζωντανής μετάδοσης, σε μορφή βίντεο, για μια εβδομάδα.

Το «ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ» (να γνωρίσουμε τον εαυτό μας) και το «ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ» (να μην κρυβόμαστε από τον εαυτό μας) είναι τα δύο κορυφαία παραγγέλματα, που αν τα ερμηνεύσουμε Φιλοσοφικά και συνδυάσουμε την δυναμική τους, έχουμε την αρχαία ελληνική ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ που με την σειρά της συνδέεται με το μέγιστο επίτευγμα που μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος στην ζωή του: Την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ερμηνεύοντας επιλεγμένα αρχαία κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλουτάρχου και Επίκουρου!

Με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη
Πολιτισμολόγο, Ερευνητή-Συγγραφέα.

 

Share
Κατηγορίες: ,