Νέο!

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» – ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο2 ( 7 Webinars + 2 βιβλία της επιλογής σας )

125.00

Παρακαλώ κατά το στάδιο παραγγελίας, σημειώστε στη φόρμα παραγγελίας
τα δύο βιβλία της επιλογής σας σε έντυπη μορφή.

Για τη σημείωσή σας χρησιμοποιήστε το πλαίσιο σημειώσεων παραγγελίας κάτω από τα στοιχεία χρέωσης.


Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων – Webinars

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο2
Προαγοράστε και τα 7 μαθήματα του Κύκλου + 2 βιβλία της επιλογής σας με τιμή 125 € !

Δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος μέχρι και 7 ημέρες μετά την απευθείας μετάδοσή του!

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» Νο1

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» Νο2

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» Νο3

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» Νο4

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» Νο5

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» Νο6

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» Νο7

Share