Νέο!

Webinar: «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» Νο4

15.00

Νέος Κύκλος 7 Διαδικτυακών Μαθημάτων μέσω ΖΟΟΜ – Webinars

Ημέρα: Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
Ώρα: 19:00 – 20:30

Δυνατότητα παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και πέραν της ζωντανής μετάδοσης, σε μορφή βίντεο, για μια εβδομάδα.

«Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»
Οι απαραίτητες γνώσεις που οφείλουμε να έχουμε για μια επιτυχημένη ζωή.

Για τους μεγάλους μας Φιλοσόφους, τόσο ο Θάνατος όσο και η Φιλοσοφία έχουν τον ίδιο στόχο: Το «λύσιμο» της Ψυχής από τα δεσμά του Σώματος (Πλάτωνος, Φαίδων, 67d «Λύειν δέ γε αὐτήν͵ ὥς φαμεν͵ προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοιοἱ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς͵ καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τῶν φιλοσόφων͵ λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος·»).
Ο πραγματικός Φιλόσοφος όλη του τη ζωή την αφιερώνει στο πώς θα κατορθώσει να απελευθερώσει και να ελέγξει το ανώτερο και αιώνιο μέρος της Ψυχής του, που είναι το Λογιστικό, από το θνητό κατώτερο μέρος που άπτεται των σωματικών του λειτουργιών. (Πλάτωνος, Φαίδων, 67e-68a, «εἰ γὰρ δια βέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι͵ αὐτὴν δὲ καθ ́αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν».
Ο πραγματικός Φιλόσοφος, αυτός που χαρακτηρίζεται από Σωφροσύνη, δεν έλκεται πλέον από τις επιθυμίες που απασχολούν τους άλλους ανθρώπους, δεν τον ενδιαφέρει το φαγητό και το ποτό, οι ηδονές και οι φροντίδες του σώματος, η απόκτηση και η επίδειξη πλούτου, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να εφαρμόσει στην ζωή του την Φιλοσοφία… (Πλάτωνος, Φαίδων, 68c «Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη͵ ἣν καὶ οἱ πολλοὶ ὀνομάζουσι σωφροσύνην͵ τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσθαι ἀλλ ́ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως͵ ἆρ ́ οὐτούτοις μόνοις προσήκει͵ τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος ὀλιγωροῦσίν τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν;»).

• Η «παιδεία Θανάτου» που πρέπει να αποκτήσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε.
• Κοινός στόχος της Φιλοσοφίας και του Θανάτου, η κατανόηση της ζωής.
• Η Αριστοτελική Λογική και το Λογιστικό αιώνιο μέρος της Ψυχής μας.
• Το «ΟΡΓΑΝΟΝ» του Αριστοτέλους και ο έλεγχος των αναγκών μας.
• Η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου.
• Οι δύο φύσεις της Ειμαρμένης.
• Η θέση μας μέσα στην ζωή.
• Η Αναγκαιότητα της Ενσάρκωσης.
• Τα μυστικά της Επανενσάρκωσης.
• Από τον Μικρόκοσμο της Γης στον Μακρόκοσμο του Σύμπαντος.
• Το «Χρήμα» ή «Κάρμα» και τα Καρμικά μας Χρέη.
• Η Γέννηση και ο Θάνατος, ως επαναλαμβανόμενα φαινόμενα της αέναης ζωή μας.
• Οι Επανενσαρκώσεις της Ψυχής μας, ο σκοπός και ο στόχος τους.
• Τα αποκαλυπτικά μυστικά των Μύθων του Ηρός και του Θεσπέσιου.
• Ελέγχουμε εμείς την ζωή μας;
• Υπάρχει Ελεύθερη Βούληση;
• Είμαστε σε θέση να παίρνουμε τις Σωστές Αποφάσεις;
• Γνωρίζουμε το συμφέρον μας;
• Μπορούμε να προσεγγίσουμε την Αντικειμενική Πραγματικότητα;

Με τον Γιώργο Α. Χαραλαμπίδη, Συγγραφέα – Πολιτισμολόγο,
Ερευνητή και Μεταφραστή της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

 

Share
Κατηγορία: