Αριστοτέλους «Περί της Καθ’ Ύπνον Μαντικής» Μέρος 2ο

15.00

Ο Αριστοτέλης μας ενθαρρύνει να ασχοληθούμε με την Μαντική, διότι έτσι θα αναπτύξουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις και θα καταφέρουμε να κατανοήσουμε την πραγματική πραγματικότητα. Σύγκριση της Μαντικής με την διαδικασία της Ηλιακής έκλειψης. Παραδείγματα δυνατοτήτων των Μάντεων.

Με την αγορά αποκτάτε πρόσβαση στο βίντεο του μαθήματος σε μορφή online streaming.
Συνοδεύεται από αρχείο με σημειώσεις σε μορφή .pdf.

Share