Νέο! Προσφορά!

Webinar: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» – ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο1

95.00

Σειρά επτά Διαδικτυακών Μαθημάτων – Webinars

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο1
Προαγοράστε και τα 7 μαθήματα του Κύκλου, από 105, μόνο 95 ευρώ.

Δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος μέχρι και 7 ημέρες μετά την απευθείας μετάδοσή του!

Webinar: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Νο1

Webinar: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Νο2

Webinar: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Νο3

Webinar: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Νο4

Webinar: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Νο5

Webinar: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Νο6

Webinar: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Νο7

Share